Daňové poradenství

Úvodní strana / Co děláme / Daňové poradenství

Daňové poradenství

Práce daňového poradce je u klienta, kterému je zpracováváno účetnictví, obsažena v ekonomickém poradenství.

Tedy v případě jednotlivých účetních dokladů je klient informován o vlivu na daňový základ. Požaduje-li klient posouzení samostatného problému (např. investičního záměru apod.) je cena stanovena dohodou podle složitosti. Nabízíme i zastupování klientů při jednání s finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami. Tato služba je pro klienta velmi výhodná, protože nutíme státní organizace respektovat veškerá jeho práva, a tím zabraňujeme případným doměrkům.


Zpracováváme přiznání k následujícím daním:

  • daň z příjmů fyzických osob
  • daň z příjmů právnických osob
  • daň z přidané hodnoty
  • daň z nemovitostí
  • daň z převodu nemovitostí
  • daň darovací