Účetnictví

Úvodní strana / Co děláme / Účetnictví

Vedení účetnictví

Vedení účetnictví provádíme dodavatelsky, a to tak, že se v sídle našich poboček provádí veškeré účetní operace (podvojného) účetnictví.

Klient nám dodává prvotní účetní doklady, které my roztřídíme, zkontrolujeme veškeré jejich formální náležitosti, i jejich oprávněnost z hlediska daně z příjmů a daně z přidané hodnoty, a zaúčtujeme je.

Každý náš klient má přidělenou kontaktní osobu, která zpracovává jeho účetnictví, přebírá od něho jednotlivé účetní doklady a řeší běžné účetní problémy a vypracovává čtvrtletní účetní závěrky. Tyto závěrky jsou zkontrolovány vedoucím řídícím pracovníkem, který je následně projedná s klientem.

Pro naše klienty jsme schopni zajistit audit účetnictví.

Vedoucí pracovník řeší specifické účetní a daňové problémy klienta a zodpovídá jeho dotazy týkající se uvedené problematiky.

Ke zpracovávání účetnictví používáme program „EKODAT“. Tento program na zpracování účetnictví, daňové evidence i mezd byl vyvinut naší společností a je dále aktualizován dle změn v legislativě a potřeb nás i našich klientů.

O naše klienty se staráme komplexně, což znamená, že je upozorňujeme na veškeré podstatné změny v daňových zákonech a účetních předpisech, s ohledem na činnost klienta. Součástí této služby je i zpracování přiznání k DPH (u plátců) a běžné ekonomické a daňové poradenství.

Naše firma odpovídá klientovi za škodu, která mu v souvislosti s poskytováním služeb vznikla, pokud ji způsobila naše firma, jeho zástupce nebo pracovník. Z tohoto důvodu je naše firma pojištěna z titulu odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s výkonem profesní činnosti.